Klikněte pro více informací
Z Poslední vůle Josefa Hlávky

"Poroučeje toto se vší upřímnou oddaností a vší dobrou vůlí ku povznesení a sesílení národa Českého ustanovené "Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových" s veškerým jeho jměním, se všemi úkoly a účely do vůle Boží - v níž jedině žádoucí zdar a dosažitelný blahodárný výsledek jich spočívá - končím pln důvěry v Prozřetelnost Božskou a v sílu svého národa s úpěnlivou prosbou: Aby Nejvyšší Vládce nade všemi lidmi a národy vzal "Nadání" toto, jeho úkoly a cíle nejmilostivěji pod nejmocnější Svou ochranu, aby je chránil ode všeho zlého, nedal zahynouti jim zkázou."

V Lužanech, dne 25. ledna 1904


PhDr. Josef Hlávka,
t.č. president České Akademie
císaře Františka Josefa pro vědy,
slovesnost a umění v Praze,
co zůstavitel
("Má poslední vůle", str. 48)

 


Aktualita:

110 let od úmrtí Josefa Hlávky, výstava unikátních dochovaných fotografií z pohřbu přeštického rodáka Josefa Hlávky (ve formátu pdf)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v Betlémské kapli, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2017)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2017)

Projev prof. Ing. Ivana Wilhelma na semináři v Poslanecké sněmovně PČR (24.1.2017)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v prostorách Senátu PČR, při příležitosti předání Pamětní medaile Josefa Hlávky (9.12.2016)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. na slavnostním koncertu v Karolinu (17.11.2016)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2016)

Dialog o mecenášství s Václavem Pavlíčkem (13.9.2016) - převzato z webu Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví z.s.

Pozvánka na Haydnovy hudební slavnosti (10.9.2016)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. proslovený při příležitosti odhalení pamětní desky Josefa Hlávky ve Vídni (6.6.2016)

Pamětní deska Josefa Hlávky ve Vídni (6.6.2016)

Výroční zpráva o činnosti Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových" za rok 2014 (ve formátu pdf)