Klikněte pro více informací
Z Poslední vůle Josefa Hlávky

"Poroučeje toto se vší upřímnou oddaností a vší dobrou vůlí ku povznesení a sesílení národa Českého ustanovené "Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových" s veškerým jeho jměním, se všemi úkoly a účely do vůle Boží - v níž jedině žádoucí zdar a dosažitelný blahodárný výsledek jich spočívá - končím pln důvěry v Prozřetelnost Božskou a v sílu svého národa s úpěnlivou prosbou: Aby Nejvyšší Vládce nade všemi lidmi a národy vzal "Nadání" toto, jeho úkoly a cíle nejmilostivěji pod nejmocnější Svou ochranu, aby je chránil ode všeho zlého, nedal zahynouti jim zkázou."

V Lužanech, dne 25. ledna 1904


PhDr. Josef Hlávka,
t.č. president České Akademie
císaře Františka Josefa pro vědy,
slovesnost a umění v Praze,
co zůstavitel
("Má poslední vůle", str. 48)

 


Aktualita:

Bohemisté v lužanském zámku (11.8.2023)
VÝZVA - Projekt podpory studia studentů krajanů v akademickém roce 2023/2024
Slavnostní předávání Cen Josefa Hlávky za vědeckou literaturu, lužanský zámek (19.6.2023)
Bohoslužba za Josefa Hlávku v lužanském zámku při připomenutí jeho dne úmrtí (11.3.2023)
Ceny Josefa Hlávky - Lužany (16.11.2022)
Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v Karolinu, při příležitosti slavnostního koncertu (17.11.2022)
Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2022)
Projev předsedy Nadání prof. V. Pavlíčka při oslavě vzniku republiky v Míčovně Pražského hradu (28.10.2022)
V Historické budově Národního muzea byly slavnostně odhaleny busty Josefa Hlávky a Josefa Schulze (18.5.2022)
Projev prof. Pavlíčka, při příležitosti slavnostního odhalení busty Josefa Hlávky a Josefa Schulze v Historické budově Národního muzea (18.5.2022)
190. výročí narození Josefa Hlávky (15.2.1831 - 11.3.1908)
Slavnostní koncert v Betlémské kapli k Mezinárodnímu dni studentstva (17.11.2021)
Pietní shromáždění před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2021)
V úterý dne 16. listopadu 2021, v předvečer státního svátku, byly v zámku Josefa Hlávky v Lužanech slavnostně předány trvalé legáty Josefa Hlávky, Medaile Josefa Hlávky, Ceny Josefa Hlávky a Ceny prof. Daniela Mayera.
Slavnostní předání Medaile Josefa Hlávky, Cen Josefa Hlávky, uvedení publikace "Josef Hlávka a česká národní a státní identita" a uvedení monografie "Ústavní právo a státověda, I. Díl, Obecná státověda" (1.11.2021)
Zahradní slavnost + předávání cen Josefa Hlávky za rok 2020 na zámku v Lužanech (9.9.2021)
Bohemisté v lužanském zámku (13.8.2021)
Mimořádné opatření v souvislosti s koronavirem
Vzpomínka na prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc.
Předávání Cen Josefa Hlávky za vědeckou literaturu 2021 (28.6.2021)
Výroční zpráva o činnosti Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových" za rok 2020 (ve formátu pdf)
Akce k 17. listopadu 2020 (3.11.2020)
Projev prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSc. v Karolinu, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2020)
Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v Betlémské kapli, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2019)
Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2019)
Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v Míčovně Pražského hradu, při příležitosti oslav státního svátku (28.10.2019)
Pozvánka na koncert Holandského komorního hudebního souboru, který se bude konat v pátek 21. června 2019 v 19:00 hodin (ve formátu pdf)
Odhalení pamětní desky JUDr. Přemysla Šámala a uvedení knihy "JUDr. Přemysl Šámal, kancléř prezidentů republiky" (27.4.2019)