Z Poslední vůle Josefa Hlávky

"Poroučeje toto se vší upřímnou oddaností a vší dobrou vůlí ku povznesení a sesílení národa Českého ustanovené "Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových" s veškerým jeho jměním, se všemi úkoly a účely do vůle Boží - v níž jedině žádoucí zdar a dosažitelný blahodárný výsledek jich spočívá - končím pln důvěry v Prozřetelnost Božskou a v sílu svého národa s úpěnlivou prosbou: Aby Nejvyšší Vládce nade všemi lidmi a národy vzal "Nadání" toto, jeho úkoly a cíle nejmilostivěji pod nejmocnější Svou ochranu, aby je chránil ode všeho zlého, nedal zahynouti jim zkázou."

V Lužanech, dne 25. ledna 1904


PhDr. Josef Hlávka,
t.č. president České Akademie
císaře Františka Josefa pro vědy,
slovesnost a umění v Praze,
co zůstavitel
("Má poslední vůle", str. 48)

 


Aktualita:

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2013)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. na slavnostním koncertu k 17. listopadu (14.11.2013)

Bohemisté v Lužanech, Lužany 16. srpna 2013 (klikněte pro více informací)
Dne 16. srpna 2013 proběhlo v areálu a v prostorách zámku Josefa Hlávky v Lužanech tradiční setkání vybraných zahraničních účastníků letos již 57. běhu Letní školy slovanských studií FF UK s vynikajícími a zajímavými osobnostmi české vědy a kultury.

Pozvánka na Lužanskou mši Antonína Dvořáka Lužanská mše Antonína Dvořáka bude uvedena
v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha
v zámecké kapli Lužanského zámku (8.9.2013 19:30)
(ve formátu pdf)

Výroční zpráva o činnosti Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových" za rok 2012 (ve formátu pdf)

Hlávkův areál v Černovcích na Ukrajině byl zapsán do seznamu světových památek UNESCO (klikněte pro více informací)