Klikněte pro více informací
Z Poslední vůle Josefa Hlávky

"Poroučeje toto se vší upřímnou oddaností a vší dobrou vůlí ku povznesení a sesílení národa Českého ustanovené "Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových" s veškerým jeho jměním, se všemi úkoly a účely do vůle Boží - v níž jedině žádoucí zdar a dosažitelný blahodárný výsledek jich spočívá - končím pln důvěry v Prozřetelnost Božskou a v sílu svého národa s úpěnlivou prosbou: Aby Nejvyšší Vládce nade všemi lidmi a národy vzal "Nadání" toto, jeho úkoly a cíle nejmilostivěji pod nejmocnější Svou ochranu, aby je chránil ode všeho zlého, nedal zahynouti jim zkázou."

V Lužanech, dne 25. ledna 1904


PhDr. Josef Hlávka,
t.č. president České Akademie
císaře Františka Josefa pro vědy,
slovesnost a umění v Praze,
co zůstavitel
("Má poslední vůle", str. 48)

 


Aktualita:

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. na slavnostním koncertu v Betlémské kapli (17.11.2015)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2015)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v Senátu PČR při příležitosti udělení stříbrné pamětní medaile (25.9.2015)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v Senátu PČR při příležitosti zahájení oslav 125. výročí založení ČAVU (23.1.2015)

Výroční zpráva o činnosti Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových" za rok 2014 (ve formátu pdf)

Mimořádně v roce 2015 - jubilejní rodinná vstupenka (30.6.2015)

Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu 2014 (22.5.2015)

Pamětní deska Josefa Hlávky (28.4.2015)

Slavnostní uvedení knihy Hlávkovy Lužany (9.2.2015)

Hlávkův areál v Černovcích na Ukrajině byl zapsán do seznamu světových památek UNESCO