Klikněte pro více informací

Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"
uspořádala slavnostní předání
Medaile Josefa Hlávky, Cen Josefa Hlávky,
uvedení publikace
"Josef Hlávka a česká národní a státní identita"
a uvedení monografie
"Ústavní právo a státověda, I. Díl, Obecná státověda"

Slavnostní akce se konala v pondělí 1. listopadu 2021
v kryté předzahrádce restaurace Hlávkův dvůr
Vodičkova 17, Praha 1
akce se konala při připomenutí 190. výročí narození Josefa Hlávky


Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v listopadu roku 2020, se nemohlo konat tradiční předání Medailí a Cen Josefa Hlávky v předvečer Mezinárodního dne studentstva, tedy 16. listopadu 2020 v lužanském zámku. Správní rada Nadání proto rozhodla, že finanční část ocenění bude navrženým kandidátům poslána bezhotovostně na jejich účty v listopadu 2020 a diplomy jim budou předány v roce 2021 při vhodné společenské příležitosti.

Akci moderovala prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc, místopředsedkyně Nadání


Předání Medaile Josefa Hlávky za rok 2020
Na návrh rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové získal Medaili Josefa Hlávky za rok 2020
Prof. akad. arch. Jiří Pelcl, dr. h. c.
Laudatio přečetl rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové
Prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.
Medaili předal prof. Ing. Ivan Wilhelm., předseda dozorčí rady Nadání


Předání Cen Josefa Hlávky za rok 2020
Ocenění bylo předáváno na základě doporučení předsedkyně AV ČR a rektorů příslušných vysokých škol
Ceny předal prof. Ing. Ivan Wilhelm., předseda dozorčí rady Nadání

Akademie věd České republiky
RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D.; Ústav organické chemie a biochemie

České vysoké učení technické
Bc. Pavel Mačák; Fakulta strojní

Univerzita Karlova
MDDr. Antonín Tichý; 1. lékařská fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Milan Fičura, Ph.D.; Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola uměleckoprůmyslová
MgA. Vít Škop; ateliér Grafický design a nová média

Uvedení publikace "Josef Hlávka a česká národní a státní identita"
Publikaci uvedl prof. Ing. Ivan Wilhelm., předseda dozorčí rady Nadání(celý proslov k dispozici zde)

Uvedení monografie "Ústavní právo a státověda, I. Díl, Obecná státověda"
Monografii uvedli:
prof. Ing. Václav Klaus, CSc., prezident České republiky (2003 - 2013) (poznámky k vystoupení zde)
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prorektor Univerzity Karlovy
doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D., vedoucí katedry Ústavního a evropského práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
JUDr. Věra Jirásková, CSc., za autorský kolektiv
JUDr. Jan Tuláček, ředitel Nakladatelství Leges


V hudební části odpoledne vystoupili český houslový mistr Bohuslav Matoušek a jeho žák Jakub Junek
Program: Jean-Marie Leclair (1697-1764), sonáta č. 2 A-Dur, Allegro, Sarbande-Largo, Allegro