Klikněte pro více informací
Nositelé Medaile Josefa Hlávky


  •  V roce 2023
prof. Eva Semotanová, DrSc.,
prof. Jiří Hlaváč,
prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.,
prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.,
prof. Ing. Václav Janda, CSc.,
Akademie věd České republiky
Akademie múzických umění
Univerzita Karlova
Univerzity Karlova
Vysoká škola chemicko-technologická
  •  V roce 2022
Ing. Iva Píchová, CSc.,
Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.,
Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc.,
Prof. Miroslav Petříček, Dr.,
Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.,
Akademie věd České republiky
Česká zemědělská univerzita
Institut experimentální medicíny
Univerzita Karlova
Vysoká škola chemicko-technologická
  •  V roce 2021
RNDr. Jan Laštovička, DrSc.,
doc. akad. soch. Milada Othová,
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.,
prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.,
Akademie věd
Akademie výtvarných umění
Univerzita Karlova
Vysoká škola chemicko-technologická
  •  V roce 2020
Doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc.,
prof. RNDr. Jaroslav Květina. DrSc., dr. h. c.,
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.,
prof. akad. arch. Jiří Pelcl, dr. h. c.,
Akademie věd
Univerzita Karlova
Vysoká škola ekonomická
Vysoká škola uměleckoprůmyslová
  •  V roce 2019
prof. Eva Machková,
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.,
prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc.,
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.,
Akademie múzických umění
Akademie věd České republiky
Vysoká škola chemicko-technologická
Univerzita Karlova
  •  V roce 2018
RNDr. Jan Květ, CSc., dr. h. c.,
doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc.,
prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DrSc.,
prof. MUDr. Mojmír Petráň, CSc.,
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění
Vysoká škola chemicko-technologická
Univerzita Karlova
  •  V roce 2017
prof. Ivan Štraus,
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.,
doc. Ing. Josef Jettmar, CSc.,
prof. Ing. Jan Hron, DrSc.,
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.,
Akademie múzických umění
Akademie věd České republiky
České vysoké učení technické
Česká zemědělská univerzita
Univerzita Karlova
  •  V roce 2016
prof. Jaroslav Vostrý,
prof. Lubor Dohnal,
prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng. h.c., FEng.,
prof. Ing. Pavel Rauch, DrSc.,
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.,
prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.,
Akademie múzických umění
Akademie múzických umění
České vysoké učení technické
Vysoká škola chemicko-technologická
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova
  •  V roce 2015
prof. Mgr. Miloslav Klíma,
prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.,
prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.,
prof. Ing. Jan Velíšek, DrSc.,
prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc.
(in memoriam),
prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.,
Akademie múzických umění
Akademie věd České republiky
České vysoké učení technické
Vysoká škola chemicko-technologická
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova
  •  V roce 2014
prof. Jiří Chvála,
Doc. Ing. Vladimír Hnatowicz, DrSc.,
prof. Ing. Petr Moos, CSc.,
prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.,
prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc.,
Akademie múzických umění
Akademie věd České republiky
České vysoké učení technické
Česká zemědělská univerzita
Univerzita Karlova
  •  V roce 2013
prof. Jana Hlaváčová,
prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc.,
prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.,
prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.,
prof. MUDr. Vladislav Eybl, DrSc.,
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.,
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.,
prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.,
Akademie múzických umění
Akademie věd české republiky
České vysoké učení technické
Česká zemědělská univerzita
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova
Vysoká škola chemicko-technologická
Česká stomatologická komora
  •  V roce 2012
prof. MgA. Josef Krofta,
prof. RNDr. Jan Schraml, DrSc.,
Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.,
prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.,
prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.,
prof. Ing. Jan Káš, DrSc.,
Akademie múzických umění
Akademie věd České republiky
České vysoké učení technické
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova
Vysoká škola chemicko-technologická
  •  V roce 2011
prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.,
prof. akad. sochař Jan Hendrych ,
prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc.,
prof. MUDr. Otto Schück, DrSc.,
prof. MUDr. Radana Königová, CSc.,
prof. Ing. Pavel Kadlec, DrSc.,
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění
České vysoké učení technické
Institut klinické a experimentální medicíny
Univerzita Karlova
Vysoká škola chemicko-technologická
  •  V roce 2010
prof. Ing. Cyril Höschl, DrSc.,
prof. PhDr. Milan Sobotka, CSc.,
Ing. Ludmila Třísková, CSc.,
Ing. Pavel Tříska, CSc.,
prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.,
prof. PhDr. Josef Petráň,
prof. Ing. Blanka Králová, CSc.,
Akademie věd České republiky
Akademie věd České republiky
Akademie věd České republiky
Akademie věd České republiky
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova
Vysoká škola chemicko-technologická
  •  V roce 2009
prof. PhDr. Ivan Vyskočil,
prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.,
prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.,
akademická malířka Helga Hošková - Weissová,
prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.,
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.,
prof. Ing. Dušan Čurda, CSc.,
Akademie múzických umění
Akademie věd České republiky
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova
Vysoká školá chemicko-technologická
  •  V roce 2008
prof. PhDr. Jan Císař, CSc.,
prof. Ing. František Kaštánek, DrSc.,
Doc. PhDr. Jiří Pechar,
prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc.,
Akademie múzických umění
Akademie věd České republiky
Akademie věd České republiky
Univerzita Karlova
  •  V roce 2007
RNDr. Danica Doskočilová, CSc.,
Doc. PhDr. Milan Mráz, CSc.,
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.,
prof. MUDr. Valja Stýblová, DrSc.,
prof. Ing. Ludmila Šilhánková, CSc.,
prof. MUDr. Jiří Widímský, DrSc.,
Akademie věd České republiky
Akademie věd České republiky
Univerzita Karlova
česká spisovatelka
Vysoká škola chemicko-technologická
IKEM
  •  V roce 2006
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.,
Doc. Markéta Kočvarová-Schartová,
prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.,
prof. Ing. Ivan Nedbal, CSc.,
PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc.,
Univerzita Karlova
Akademie múzických umění
Univerzita Karlova
České vysoké učení technické
Akademie věd České republiky
  •  V roce 2005
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.,
prof. PhDr. Pavel Materna, CSc.,
prof. MUDr. Jaroslav Slípka, DrSc.,
prof. Pavel Šmok, český tanečník a choreograf,
Univerzita Karlova
Akademie věd České republiky
Univerzita Karlova
Akademie múzických umění
  •  V roce 2004
prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.,
prof. Miloslav Chlupáč, český sochař,
PhDr. Igor Němec, DrSc.,
Doc. PhDr. Jiří Šetlík,
Univerzita Karlova
Akademie múzických umění
Akademie věd České republiky
Vysoká škola uměleckoprůmyslová
  •  V roce 2003
prof. Josef Chuchro,
prof. Ing. Vladimír Šatava, DrSc.,
prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc.,
Akademie múzických umění
Vysoká škola chemicko-technologická
Akademie věd České republiky
  •  V roce 2002
Vlasta Průchová,
prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc.,
česká jazzová zpěvačka
Akademie věd České republiky
  •  V roce 2001
Jaroslava Adamová,
RNDr. Vladimír Dvořák, DrSc.,
prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc.,
prof. Ing. Josef Pašek, DrSc.,
česká herečka
Akademie věd České republiky
Akademie věd České republiky
Vysoká škola chemicko-technologická
  •  V roce 2000
prof. Radovan Lukavský,
prof. RNDr. Rudolf Zahradník, DrSc.,
prof. MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc.,
prof. MUDr. Leon Sazama, DrSc.,
prof. Ing. Otakar Červinka, DrSc.,
Akademie múzických umění
Akademie věd České republiky
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova
Vysoká škola chemicko-technologická
  •  V roce 1999
prof. Ing. Jaroslav Vlček, DrSc.,
prof. PhDr. František Daneš, DrSc.,
České vysoké učení technické
Akademie věd České republiky
  •  V roce 1998
prof. MUDr. Antonín Fingerland, DrSc., Univerzita Karlova
  •  V roce 1997
prof. RNDr. Josef V. Koštíř, DrSc.,
prof. MUDr. František Kotyza, DrSc.,
prof. MUDr. Jaroslav Kos, DrSc.,
prof. RNDr. Karel Rektorys, DrSc.,
prof. Jan Panenka,
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova
České vysoké učení technické
Akademie múzických umění
  •  V roce 1996
Jan Čuřík,
prof. Ing. Jan Hlaváč, DrSc.,
Akademie múzických umění
Vysoká škola chemicko-technologická