Klikněte pro více informací

Prodloužení mimořádného opatření v souvislosti s koronavirem - 6.11.2020

Epidemiologická situace na území ČR stále není příznivá. Přestože byl utlumen nárůst počtu zachycených případů včetně Prahy a předpokládá se, že v následujících týdnech by mělo dojít k dalšímu zpomalování, je procento pozitivních testů stále vysoké. Proto, v zájmu ochrany zdraví pracovníků Nadace, abych omezil jejich kontakt s rizikovým epidemiologickým prostředím a zároveň udržel plynulý chod Nadace

prodlužuji mimořádné opatření

o další týden

 • V týdnu od 9.11.2020 do 13.11.2020 tak bude pokračovat práce Nadace ještě v režimu home office.

 • Pro tento týden je stanoven rozpis pracovníků, kteří budou v jeho jednotlivých dnech přítomni v administraci, aby v řádné pracovní době zajišťovali kontinuální provoz Nadace. Odpovídá administrátor.

   
  Přehled pracovníků na home office - od 9.11.2020 do 13.11.2020
  Jméno od 9.11.2020 do 13.11.2020
  home office
  od 9.11.2020 do 13.11.2020
  práce v administraci
  Ivana Figrová10.11., 11.11., 12.11., 13.11.9.11.
  PhDr. Dagmar Rýdlová, CSc.9.11., 11.11., 12.11., 13.11.10.11.
  Jitka Bublová12.11.11.11.
  Ing. Martina VaněčkováOČR12.11.
  doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.9.11., 10.11., 11.11., 12.11.13.11.

 • Ostatní body předchozího mimořádného opatření, týkající se způsobu práce z domova, zůstávají i nadále v platnosti.

 

V Praze dne 6.11.2020   prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., v.r.
předseda správní rady a prezidia

Mimořádné opatření v souvislosti s koronavirem - 19.10.2020

Vzhledem ke krizovým opatřením českých ústavních orgánů v záležitostech nouzového stavu a epidemiologické situace v České republice nebudou do odvolání svolávány schůze a porady Nadání Hlávkových. Po dobu platnosti těchto opatření přebere úkoly správní rady prezidium, případně předseda Nadání.

Předávání Cen a Medailí Josefa Hlávky v Lužanech dne 16.11.2020 se odkládá. Datum bude sděleno po odeznění koronaviru.

Způsob uctění 17. listopadu v Praze bude rozhodnut koncem října nebo počátkem listopadu.

 

Opatření:

 1. Desinfekce ve veřejných prostorách nadačních domů (zajistí Správa budov):

  1. 1x týdně provést desinfekční postřik celého dvora,

  2. každý den provádět kompletní desinfekci všech 8 schodišť do Hlávkových domů, včetně pěti výtahových kabin, s akcentem na madla, zábradlí, kliky a ovládací panely, desinfekční prostředky pravidelně využívat i při mytí schodů,

  3. instalace desinfekčních prostředků u vstupních dveří do administrace Nadace a vstupních dveří do Správy budov.

 2. Dvůr mezi ulicí Vodičkovou 17 a Jungmannovou 14 bude v noci z bezpečnostních důvodů uzavírán stávajícími vraty od 22.00 hod do 6.00 hod. V době této uzávěry bude k dispozici pracovník, který na zazvonění nájemníkům bytů a nájemcům nebytových prostor, vrata otevře (zajistí Správa budov).

 3. Žádosti o cestovní stipendia budou tajemnici Nadace Dr. Rýdlové zasílány výlučně písemnou formou. Ve zdůvodněných případech je možný osobní kontakt po předchozí telefonické domluvě.

 4. Paní Jitka Bublová, pokladní Nadace, bude přijímat placení nájemného v hotovosti pouze po předchozí telefonické domluvě.

 5. Prohlídky zámku Josefa Hlávky v Lužanech se až do odvolání ruší.

 6. Ruší se též svatby a další společenské akce (koncerty v kapli lužanského zámku). Nové žádosti pro letošní rok již nebudou přijímány.

 7. Tradiční výlov zámeckého rybníku se neuskuteční, rovněž vánoční koncert v kapli lužanského zámku.

 8. S ohledem na narůstající počet onemocnění Covidem19 se doporučuje zaměstnancům Nadace, aby v tomto období čerpali svoji dovolenou. Pokud se nepříznivý epidemiologický trend do doby aktuálně vyhlášeného nouzového stavu nezmění, bude dovolená nařízena předsedou správní rady.

 

V Praze dne 19.10.2020   prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., v.r.
předseda správní rady a prezidia