Klikněte pro více informací

SEZNAM NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ PŘIZNANÝCH SPRÁVNÍ RADOU NADÁNÍ V ROCE 2020

 

Seznam přiznaných nadačních příspěvků plynoucích z poslední vůle Josefa Hlávky

město Přeštice - podpora školství a kultury
starosta Mgr. Karel Naxera

Gymnázium Klatovy - podpora nadaných studentů
ředitel Mgr. Václav Vogeltanz

Národní muzeum Praha - podpora doplnění sbírek
generální ředitel PhDr. Michal Lukeš

Vysoké učení technické v Brně - Cena Josefa Hlávky
(viz Cena Josefa Hlávky)


Seznam přiznaných nadačních příspěvků pro vědeckou, literární a uměleckou činnost

Matěj Drobňák, Ph.D., juniorský vědecký pracovník FF Univerzity Hradec Králové
cestovné na výzkumný pobyt na University of Pittssburgh, USA

Matyáš Maláč, student magisterského studia AVU
cestovné na studijní pobyt na Academy of the Arts, Reykjavik, Island

Ing. Markéta Swiacká, MSc., studentka doktorského studia FTZ ČZU
cestovné na terénní výzkum v národním parku Dzanga Sangha v Kongu

Mgr. David Černín, Ph.D., odborný asistent FF Ostravské univerzity
cestovné na International Network for Theory of History, Pueblo, Mexiko

Bc. Lucie Malátová, studentka magisterského studia Fakulty stavební ČVUT
Cena architekta Josefa Hlávky za dělené první a druhé místo v soutěži SVOČ

Bc. Tomáš Lorenc, student magisterského studia Fakulty stavební ČVUT
Cena architekta Josefa Hlávky za dělené první a druhé místo v soutěži SVOČ

Bc. Tereza Fraňková, studentka magisterského studia FF UK
cestovné na studijní pobyt na University of Princeton, USA

Bc. Radka Císařová, studentka magisterského studia PřF UK
cestovné na World Immunore Regulation Meeting, Davos, Švýcarsko

Bc. Tereza Tejklová, studentka magisterského studia PřF UK
cestovné na World Immunore Regulation Meeting, Davos, Švýcarsko

Mgr. Matouš Vobořil, student doktorského studia PřF. UK
cestovné na 2020 ThymUS International Conference, Mani, Hawai, USA

Ing. Jana Marešová, studentka doktorského studia FTZ ČZU
cestovné na výzkumný pobyt na La Universidad Nacional de Huancavelica , Peru

Aminata Keita, studentka DAMU
nadační příspěvek na realizaci divadelního projektu Poslední zrnko písku

Jaroslav Jurečka, student DAMU
nadační příspěvek na realizaci divadelního projektu Poslední zrnko písku

Eliška Zbranková, studentka DAMU
nadační příspěvek na realizaci divadelního projektu Poslední zrnko písku

Zuzana Černá, studentka DAMU
nadační příspěvek na realizaci divadelního projektu Poslední zrnko písku

Jessica Bechyňová, studentka DAMU
nadační příspěvek na realizaci divadelního projektu Poslední zrnko písku

Kryštof Dvořáček, student DAMU
nadační příspěvek na realizaci divadelního projektu Poslední zrnko písku

Michael Goldschmid, student DAMU
nadační příspěvek na realizaci divadelního projektu Poslední zrnko písku

Jakub Svojanovský, studentDAMU
nadační příspěvek na realizaci divadelního projektu Poslední zrnko písku

Jan Thuri, člen Thuri Ensemble
nadační příspěvek na nastudování koncertu z díla B. Smetany a F.X. Thuriho

Jan Kalafus, člen Thuri Ensemble
nadační příspěvek na nastudování koncertu z díla B. Smetany a F.X. Thuriho

Barbora Polášková členka Thuri Ensemble
nadační příspěvek na nastudování koncertu z díla B. Smetany a F.X. Thuriho

Petra Feistauerová, členka Thuri Ensemble
nadační příspěvek na nastudování koncertu z díla B. Smetany a F.X. Thuriho

Jaroslav Bohdal, člen Thuri Ensemble
nadační příspěvek na nastudování koncertu z díla B. Smetany a F.X. Thuriho

Ondřej Michal, člen Thuri Ensemble
nadační příspěvek na nastudování koncertu z díla B. Smetany a F.X. Thuriho

Viktor Mazacek, člen Thuri Ensemble
nadační příspěvek na nastudování koncertu z díla B. Smetany a F.X. Thuriho

MUDr. Adam Chlapečka, student doktorského studia 3. LF UK
cestovné na Imperial College, Londýn

Ing. Barbora Stříbrská, studentka doktorského studia FLD ČZU
cestovné na studijní pobyt na University of Eastern Finland, Joensuu, Finsko

MgA. Jan Matýsek, student magisterského studia AVU
Nadační příspěvek na realizaci projektu Mokrý sen Leviatana

Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. vedoucí lékař Hlávkovy Zemské porodnice
nadační příspěvek na propagační materiály o Josefu Hlávkovi

Ivona Bužek, studentka bakalářského studia PeadF UK, (nadační program)
cestovné domů do Srbské republiky z důvodů koronavirové krize

Školský spolek Komenský, Vídeň
nadační příspěvek na podporu žáků české vídeňské základní a střední školy

Školský spolek Komenský, Vídeň
nadační příspěvek na nákup knih českých autorů do školní knihovny

Jaroslav Krček, vedoucí souboru Musica Bohemica Viva
nadační příspěvek na nastudování programu koncertu z českých národních písní

Miljo Milev, člen souboru Musica Bohemica Viva
nadační příspěvek na nastudování programu koncertu z českých národních písní

Jakub Smola, člen souboru Musica Bohemica Viva
nadační příspěvek na nastudování programu koncertu z českých národních písní

Kateřina Jansová, členka souboru Musica Bohemica Viva
nadační příspěvek na nastudování programu koncertu z českých národních písní

Gabriela Krčková, členka souboru Musica Bohemica Viva
nadační příspěvek na nastudování programu koncertu z českých národních písní

Karel Janků, člen souboru Musica Bohemica Viva
nadační příspěvek na nastudování programu koncertu z českých národních písní

Lucie Krajčírovičová, studentka bakalářského studia HF JAMU Brno
cestovné na studijní pobyt na Conzervatorium van Amsterdam, Holandsko

Ing. Diana Mariaková, studentka doktorského studia FS ČVUT
cestovné na University of Lisbon, Portugalsko

Marie Magdalena Kochová, studentka magisterského studia FAMU
nadační příspěvek na realizaci projektu filmových etud Schránky

Markéta Janečková, studentka magisterského studia FAMU
nadační příspěvek na realizaci projektu filmových etud Schránky

Ludvík Otevřel, student magisterského studia FAMU
nadační příspěvek na realizaci projektu filmových etud Schránky

Ivona Bužek, studentka bakalářského studia PaedF UK
zařazená do projektu podpory studentů z českých zahraničních menšin

Dijana Stehlik, studentka magisterského studia FF UK
zařazená do projektu podpory studentů z českých zahraničních menšin

Luka Stamenković, student bakalářského studia FAPP ČZU
zařazený do projektu podpory studentů z českých zahraničních menšin

Maria Laura Canteros, studentka doktorského studia FSI ČVUT
zařazená do projektu podpory studentů z českých zahraničních menšin

Jitka Petrášová, studentka magisterského studia AMU
nadační příspěvek na uspořádání autorské výstavy v Galerii Vyšehrad

Doc. MgA. Bohuslav Matoušek, houslový mistr a pedagog HAMU
nadační příspěvek na nastudování koncertu z díla Jean Marie Leclaira

MgA. Jakub Junek, student doktorského studia HAMU
nadační příspěvek na nastudování koncertu z díla Jean Marie Leclaira


Medaile Josefa Hlávky

Na návrh předsedkyně Akademie věd České republiky
Doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc.

Na návrh rektora Univerzity Karlovy
prof. RNDr. Jaroslav Květina. DrSc., dr. h. c.

Na návrh rektorky Vysoké školy ekonomické
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

Na návrh rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové
prof. akad. arch. Jiří Pelcl, dr. h. c.


Seznam studentů pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladých pracovníků Akademie věd České republiky, kteří získali Cenu Josefa Hlávky

Akademie múzických umění v Praze
BcA. Martina Náhlíková, Divadelní fakulta
BcA. Kristýna Škodová, Filmová a televizní fakulta
Kateřina Škardová, Hudební a taneční fakulta

Akademie věd České republiky
Ing. Anna Michaelidesová, Ph.D., Ústav jaderné fyziky
Mgr. Petr Pavlas, Ph.D., Filosofický ústav
RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie
Mgr. Aleš Urban, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry
RNDr. Martin Volf, Ph.D., Biologické centrum

Akademie výtvarných umění
Michal Čeloud Šembera, ateliér sochařství I, škola Lukáše Rittsteina

České vysoké učení technické
Ing. Kateřina Roškotová, Fakulta stavební
Bc. Pavel Mačák, Fakulta strojní
Bc. Václav Voráček, Fakulta elektrotechnická
Ing. Marek Matas, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Ing. Petr Koudelka, Fakulta dopravní
Ing. Marek Piorecký, Fakulta biomedicínského inženýrství
Ing. Petr Socha, Fakulta informačních technologií
Bc. Aneta Požárová, Masarykův ústav vyšších studií

Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Veronika Němcová, Provozně ekonomická fakulta
Ing. Michal Marek, Technická fakulta
Ing. Vojtěch Moravec, Fakulta životního prostředí
Ing. Anna Maňourová, Fakulta tropického zemědělství
Ing. David Novák, Fakulta lesnická a dřevařská
Bc. Yuliana Kostyunicheva, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Univerzita Karlova
Mgr. Magdalena Vytlačilová, Husitská teologická fakulta
MDDr. Antonín Tichý, 1. lékařská fakulta
MUDr. Barbora Beňová, Ph.D., 2. lékařská fakulta
David Lauer, 3. lékařská fakulta
MUD. Richard Pálek, Lékařská fakulta Plzeň
PharmDr. Ivona Lhotská, Ph.D., Farmaceutická fakulta
Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D., Fakulta filozofická
RNDr. Johana Rotterová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta
Mgr. et Mgr. Jindřich Libovický, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta
Mgr. Anežka Smutná, Pedagogická fakulta
PhDr. Karin Hofmeisterová, Fakulta sociálních věd

Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Milan Fičura, Ph.D., Fakulta financí a účetnictví
Ing. Jana Hovorková, Ph.D., Fakulta mezinárodních vztahů
Ing. Veronika Ptáčková, Fakulta informatiky a statistiky
Ing. Denis Vérosta, Národohospodářská fakulta
Ing. Martina Bohuslavová, Fakulta managementu

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Marek Šoltys, Fakulta chemicko-inženýrská
Ing. Miloš Auersvald, Fakulta technologie ochrany prostředí
Ing. Kamila Bechyňská, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ing. Andrea Školáková, Fakulta chemické technologie

Vysoká škola uměleckoprůmyslová
MgA. Vít Škop, ateliér Grafický design a nová média

Vysoké učení technické v Brně
Ing. Vojtěch Domanský, Fakulta stavební
Ing. Martin Kadlec, Fakulta chemická
Bc. Simeon Borko, Fakulta informačních technologií
Ing. Lukáš Flajšman, Ph.D., CEITEC VUT


Cena architekta Josefa Hlávky v mezinárodní soutěži Young Architect Award ABF

Cenu architekta Josefa Hlávky za projekt Strahovský bastion
Anna Svobodová, studentka Akademie výtvarných umění


Seznam studentů, kterým byl přiznán nadační příspěvek k ubytování v Hlávkově koleji

I. kolo

UNIVERZITA KARLOVA
1. lékařská fakulta
Stárová Eliška, doktorské studium
2. lékařská fakulta
Rytířová Anna, magisterské studium
3. lékařská fakulta
Krajčová Adéla, vědecký pracovník
Filozofická fakulta
Dostál Mojmír, doktorské studium
Kúdelka Peter, doktorské studiem
Matematicko-fyzikální fakulta
Pavel Kús, magisterské studium
Hofrichterová Tereza, magisterské studium
Pedagogická fakulta
Zuzana Marcineková, doktorské studium

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
Fakulta strojní
Radka Keslerová, vědecký pracovník
Tomáš Lazák, doktorské studium
Michal Rytíř, magisterské studium
Fakulta elektrotechnická
Zagros Aziz, doktorské studium
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Jana Novotná, magisterské studium
Fakulta dopravní
Daniela Götzová, magisterské studium
Tomáš Padělek, doktorské studium
Michaela Víznerová, magisterské studium
Fakulta biomedicínského inženýrství
Tereza Kislingerová, magisterské studium
Klusová Natálie, magisterské studium
Masarykův ústav vyšších studií
Eliška Kosinová, magisterské studium
Fakulta informačních technologií
Gula Peter, magisterské studium

AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY
Vít Hradil, doktorské studium
Borah Nabayoti, doktorské studium
Jiří Plocek, vědecký pracovník

PROGRAM STUDENTŮ KRAJANŮ

UNIVERZITA KARLOVA
Fakulta pedagogická
Bužek Ivona, bakalářské studium

II. kolo

UNIVERZITA KARLOVA
Fakulta humanitních studií
Kateřina Horská, doktorské studium

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
Fakulta strojní
Hadeel Atallah, magisterské studium
Asiah Puliyath Husain, magisterské studium
Yogender Pal Chandra, magisterské studium
Fakulta elektrotechnická
Hadi Hematian, doktorské studium
Ihor Varha, doktorské studium

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA
Fakulta lesnická a dřevařská
Ruffy Rodrigo, doktorské studium

PROGRAM STUDENTŮ KRAJANŮ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
Fakulta strojní
Maria Laura Canteros, doktorské studium

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA
Fakulta životního prostředí
Luka Stamenković, bakalářské studium


Přiznaná stipendia Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky

PhDr. Martin Dolejský
Praha Komunistická. Činnost a postavení KSČ v ústředním zastupitelstvu Velké Prahy v letech 1923 - 1938

Mgr. Jana Mezerová, Ph.D.
Úloha regionálního faktoru v procesu utváření identity Němců z českých zemí od 60. let 18. století až po konec 30. let 20. století

Doc. Ing. Jitka Koderová, Ph.D.
Milan Sojka - Život a dílo

Doc. Ing. Ondřej Schneider, M.Phil., Ph.D.
Migrace v Evropské unii a její vliv na pracovní trh ve střední Evropě

ThLLic. Ing. René Milfait, Ph.D.
Pravidla humanity, jejich využití a zneužití na příkladu německých lazaretů během okupace českých zemí 1939 - 1945

PhDr. Jaroslava Pospíšilová
Občan jako jeden z determinantů kvality demokracie

Mgr. Vladimír Polách, Ph.D.
Americký ústa v Čekoslovensku (1931 - 1948) jako součást česko-amerických kulturních vazeb

Ing. Michal Čermák
Cenová volatilita na trhu zemědělských komodit

Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
Zdanění korporací v České republice - Překážka pro hospodářský růst?